Bemocskolták Tóth Ilona emlékét

Tóth Ilona ártatlan volt

 

Bemocskolnák Tóth Ilona emlékét

 

Egyesek még ma is az áldozatok bemocskolásával akarják igazolni az 1956 utáni megtorlást. Ez történt a Tóth Ilona-per kapcsán is. Legutóbb Moldova György jelentette ki, hogy Tóth Ilona gyilkos volt, Kende Péter botránypublicista és Eörsi László történész hasonló véleményüket írásban is megjelentették.

 

Kiderült az ártatlanság

 

Többek között Jobbágyi Gábor, M. Kiss Sándor, Kahler Frigyes, Benedek István és Iván László alapos orvosi és jogi kutatásainak köszönhetõ, hogy kimondható lett:

 

Tóth Ilona szigorló orvos nem ölt embert, ártatlanul ítélték halálra,

és az Obersovszky - Gáli elleni váddal összemosva egy koncepciós per áldozata lett.

 

1956. november 12.-tõl a politikai ellenállás egyik kulcshelyszíne volt a Péterfy Sándor utcai kórház Domonkos utcai részlege, ahol Tóth Ilona szigorló orvos a sebesültek ellátását vezette. Ebbõl a kórházból terjesztették a levert forradalom vezetõi a röplapokat és az "Élünk" címû lapot.

 

Jobbágyi Gábor jogászprofesszor a Tóth Ilonáról szóló, Néma talp címû könyvében feltárta, hogy a per könyörtelen ítéleteinek igazi célja a magyar értelmiség megtörése volt. Tóth Ilonát egy ávós meggyilkolásával vádolták, de hosszas kutatómunkával bebizonyosodott, hogy Tóth Ilona ellen egyetlen bizonyíték a beismerõ vallomása volt, amit fizikai és pszichikai kényszer hatása alatt tett.

 

A rendszerváltás után tíz évnek kellett eltelnie, amikor 2000-ben az Országgyûlés elfogadta azt a törvényt, amely azoknak is mentesítést adott, akiket az 1956-os forradalom kapcsán úgynevezett közvádas bûncselekmény miatt ítéltek el. Tóth Ilonát is mentesítették, és azóta a magyar jog szerint ártatlannak tekinthetõ.

 

A Tóth Ilona díj

 

A díj átadásának napját, november 21-ét éppen ezért történelmi dátumnak tartja Jobbágyi Gábor jogászprofesszor, mert bár évek óta Tóth Ilona szobra áll az egyetem kapuja elõtt, de most az egyetem végleg visszafogadta valamikori tanítványát, aki itt ötven évvel ezelõtt szigorló orvosként, kitûnõ tanulóként példamutató orvosi életre készült.

Körmendy Béla, az állatorvos-tudományok doktora feleségével együtt alapította a díjat azzal az elképzeléssel, hogy évenként a Kárpát-medencében egy szigorló orvost megjutalmaznak. Úgy vélik, hogy Tóth Ilona szellemiségének felmutatásával, magyarságának, hivatástudatának, keresztényi áldozatának bemutatásával sokaknak példaképe lesz.

 

Jövõre a marosvásárhelyi orvosi egyetemen szeretnének kiválasztani egy arra érdemes fiatal szakembert. A Tóth Ilona-díj létrejöttéért, megvalósulásáért sokat tett Bertók Lóránd professzor, Erkel Tibor és Bene Éva orvos kandidátus. Iván László professzor egyetemi csoporttársa volt Tóth Ilonának.

 

Ünnepi elõadásában hangsúlyozta, hogy Tóth Ilona egészen kivételes személyisége volt az egyetemnek. Briliáns intellektusa, tiszta és erõs etikája volt. Mindenki szerette, becsülte tudásáért, szerénységéért. Soha nem hitte el azokat a hamis vádakat, hogy csoporttársa embert ölt volna. Iván László kezdõ orvosként 1957 szeptemberétõl Nyírõ Gyula professzor mellett dolgozott, aki igazságügyi pszichiáterként az egyik szakvéleményt adta Tóth Ilonáról, és abban kifejtette - a szigorló orvosnõ neurológiai állapota arra utalt -, hogy vallomása elõtt súlyosan bántalmazták. Iván professzor a magyar Jean d'Arcnak nevezte Tóth Ilonát. Tulassay Tivadar, a SOTE rektora elmondta, hogy a különbözõ vélemények ellenére nem kérdõjelezhetõ meg Tóth Ilona mártíromsága, tisztasága, hite és áldozata. Az orvosi egyetem hallgatóinak, a jövendõ generációnak az õ magatartása, orvosi tevékenysége, hivatástudata, a forradalomban vállalt szerepe követendõ, és ezért az egyetem ápolni fogja emlékét. - Egyetemünk hõsének tartjuk.

Ezzel a díjjal arra emlékeztetünk, hogy élt közöttünk ötven évvel ezelõtt egy nagyszerû szigorló orvos, aki életét adta Magyarországért - hangsúlyozta a rektor.

 

A sok jelölt közül a zsûri Pócza Péter szigorló orvost érdemesítette arra, hogy megkapja a Tóth Ilona-emlékdíjat. Mindkét szülõje orvos, a budapesti Piarista Gimnáziumban érettségizett kitûnõ eredménnyel. A legmagasabb pontszámmal vették fel az orvosi egyetemre és már másodéves hallgatóként bekapcsolódott a tumorsejtek biológiáját kutató csoportba. A fiatalember Gyõrfi Lajos alkotását, a Tóth Ilona-plakettet ölelte magához, miközben arról beszélt, hogy felemelõ érzés egy olyan díj tulajdonosának lenni, amelynek névadója szolgálta a hazáját, mindig hûséges volt a hippokratészi eskühöz.

Az ünnepségen jelen volt Éger István, a Magyar Orvosi Kamara elnöke is, aki megjegyezte: ez az ünnepi díjátadás is jelzi, hogy az igazság elõbb-utóbb kiderül. Ötven évvel ezelõtt azok az orvosok, medikusok, szigorló orvosok, akik a legnagyobb harcok közepette gyógyítottak, életeket mentettek, tudták, hogy mi a dolguk és mi a kötelességük. Ezt hiába próbálták a mai napig bepiszkítani, beárnyékolni, nem sikerült.

 

Ennek a nemzedéknek olyan fénylõ csillagokra van szüksége, mint például Tóth Ilona - mondta Éger István.

Place content in this side column by clicking here and typing.

 

 

Thank you!

We built Namu6 to enable you to build, maintain and publish a website quickly and effectively.

 

Thanks for choosing Namu6.

 

Be the change you want to see in the world.

Made with Namu6